Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
0161 c8f2 420
Reposted fromAgariSpider AgariSpider via654675674 654675674
Rurutia
2408 5af7 420
Reposted fromDavyJones DavyJones via654675674 654675674
5033 8acd 420
Reposted fromwestwood westwood via654675674 654675674
0148 881c 420
Reposted fromtron tron via654675674 654675674
Rurutia
8524 18ba 420
Reposted fromchief chief via654675674 654675674
Rurutia
6116 c25e 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via654675674 654675674
0600 d741 420
Reposted fromyellowblog yellowblog via654675674 654675674
Rurutia
1488 5021 420
Reposted frommisza misza via654675674 654675674
Rurutia
4758 3754 420
Reposted fromfor-witches for-witches via654675674 654675674
Rurutia
22 Breathtaking Wildlife Pictures of Beautiful Foxes - Demilked
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus via654675674 654675674
Rurutia
6300 de92 420
Reposted fromwrazliwa wrazliwa via654675674 654675674
Rurutia
5840 36ad 420
Reposted fromretaliate retaliate via654675674 654675674
Rurutia
9000 d8cf 420
Reposted frompesy pesy via654675674 654675674
5886 f3b2 420
Reposted fromdebauchedqueen debauchedqueen via654675674 654675674
Rurutia
7901 eec2 420
Reposted frommisza misza via654675674 654675674
Rurutia
0835 4e15 420

lehrastar:

sha-biest:

Is this porn?
I think this is porn.

This is indeed 100% unadulterated porn.

Reposted fromplaidasaurus plaidasaurus viafantasyart fantasyart
Rurutia
0216 2b2a 420
Reposted fromfantasyart fantasyart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl