Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

Rurutia
A on nagle znał prawdę. Wiedział. Wiedział, kim była niegdyś. O czym pamiętała, o czym nie mogła zapomnieć, z czym żyła. Kim była naprawdę, zanim stała się czarodziejką. Bo patrzyły na niego zimnie, przenikliwe, złe i mądre oczy garbuski.
— "Ostatnie życzenie" Andrzej Sapkowski
Reposted bykatkadniskowomaledictionnatory

June 24 2015

Rurutia
4588 a062 420
Reposted frommyjapanese myjapanese viastonerr stonerr
Rurutia
8244 ef84 420
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Rurutia
Przestać uciekać.  Inaczej nigdy nie będziesz żyć naprawdę.
6015 9c58 420
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viastonerr stonerr
Rurutia
7916 0be3 420
Reposted fromperfectsense perfectsense viastonerr stonerr
Rurutia
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka viastonerr stonerr
Rurutia
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viastonerr stonerr
Rurutia
Kiedy patrzymy wstecz, mamy wrażenie, że nasze życie układa się w schemat; każde wydarzenie zaczyna się wydawać logiczne - jakby coś - albo ktoś - z wyprzedzeniem rozplanowało nasze kroki (i potknięcia).
— Stephen King – Przebudzenie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viastonerr stonerr
Rurutia
Nagle coś się dzieje, coś się zaczyna. Wiesz, że coś się zmieni. Już się zmieniło. Od tej pory nic nie będzie takie samo.
— Tres metros sobre el cielo
Reposted frommahidevran mahidevran viastonerr stonerr
Rurutia
0174 6924 420
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow viastonerr stonerr
Rurutia

June 23 2015

Rurutia
Rurutia
7620 69e3 420
Reposted from0agus0 0agus0 viasaphirka saphirka
Rurutia
Rurutia
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl